Gratulujeme doc. PhDr. Oldřichu Matouškovi k významnému životnímu jubileu.

doc. PhDr. Oldřich Matoušek