Předání pamětní medaile prof. Tomešovi

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Více informací

Návšteva děkanky FF UK na konferenci katedry

doc. Mirjam Friedová, PhD.

Gratulujeme doc. PhDr. Oldřichu Matouškovi k významnému životnímu jubileu.

doc. PhDr. Oldřich Matoušek