Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta – pokyny k administraci smluv

Na základě pokynu z děkanátu FF UK je postup pro administraci smluv o zabezpečení odborné praxe studenta následující:

1) smlouvu tisknout oboustranně (pokud to je možné)

2) nedílnou součástí smlouvy je příloha „Obsah praxe“, která by měla být podepsaná příslušným supervizorem praxe za KSOCP. V případě, že není Obsah praxe stanoven, je nutné, aby smlouvu parafoval příslušný supervizor praxe za KSOCP.

3) od září 2016 došlo k drobné změně názvu Univerzity Karlovy – již se nepoužívá „v Praze“ za názvem univerzity, správně tedy je pouze Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

4) datum podepsání smlouvy musí být před započetím praxe, nikoliv v průběhu praxe nebo po vykonání praxe

4) smlouvy nechat nejprve podepsat v hostující organizaci a poté v dostatečném časovém předstihu před započetím praxe předat do sekretariátu katedry k vyřízení podpisu tajemníka FF UK

Smlouvy o zabezpečení odborné praxe se evidují a zakládají na děkanátu FF UK, proto je třeba vždy kompletně podepsané smlouvy (obě smluvní strany) předat do sekretariátu katedry.

Úvod > Nástěnka > Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta – pokyny k administraci smluv