Nová vedoucí katedry: PhDr. Kateřina Šámalová, PhD.

Od 1. února 2017 je novou vedoucí katedry PhDr. Kateřina Šámalová, PhD. Absolventka naší katedry s řadou zkušeností s metodickým vedením agendy sociálních záležitostí studentů a zaměstnanců na rektorátu UK v Praze vystřídala ve vedení PhDr. Evu Dragomireckou, PhD., která se dále bude na katedře věnovat výuce a výzkumu.

Přejeme oběma kolegyním mnoho úspěchů v jejich nových rolích.

Úvod > Nástěnka > Nová vedoucí katedry: PhDr. Kateřina Šámalová, PhD.