Erasmus – výběrové řízení

Studenty, kteří se hlásí na pobyt v rámci programu Erasmus+ pro příští akademický rok prosím, aby mi do 3.4. elektronicky poslali následující podklady: 1) strukturovaný životopis, 2) motivační dopis obsahující zdůvodnění výběru partnerské univerzity. Podle počtu zájemců bude rozhodnuto o případném vyhlášení druhého ústního kola, o jehož termínu bych vás informovala na webu katedry.

Děkuji za spolupráci

Hana Pazlarová

Úvod > Nástěnka > Erasmus – výběrové řízení