Státní závěrečné zkoušky bakalářské – červen 2017

Termíny státní zkoušky: 21. 6. 2017 – ústní, 22. 6. 2017 – obhajoby

Termín přihlášení ke státní zkoušce: do 9. 5. 2017

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 31. 5. 2017

Ke státní zkoušce se studenti hlásí elektronicky prostřednictvím SIS (s výjimkou studentů s přerušeným studiem).

Termín odevzdání tištěného exempláře bakalářské práce (2 ks, jeden obdrží student po obhajobě zpět): do 18. 5. 2017

Ke stejnému datu, tj. 18. 5. 2017, musí být práce rovněž vložena v SISu. Před odevzdáním práce požádejte vedoucího práce o doporučení oponenta. Pokud vedoucí práce oponenta nedoporučí, bude určen vedením katedry po odevzdání diplomové práce.

Bakalářské práce můžete odevzdat buď přímo v sekretariátu katedry v úředních hodinách, zaslat poštou nebo zanechat v recepci v obálce s označením: KSOCP – pí Myšková (recepce je otevřena 24 hodin denně) Do jednoho výtisku vložte lístek s Vaším telefonním číslem a jménem oponenta.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky bakalářské – červen 2017