Změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS

Upozorňujeme na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací včetně jejich posudků do SIS.

Dle opatření rektora 13/2017 (http://cuni.cz/UK-8092.html) je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu. Nově již SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů. Vytváření souborů dle tohoto standardu však může být v určitých případech technicky náročnější než doposud, prosíme vás tedy, abyste pokud možno neodkládali vkládání textů do SIS na poslední chvíli a především v tomto smyslu také apelovali na své studenty – těm doporučujeme, aby si zkusili texty závěrečných prací do SIS nahrát (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy práci připravují.

Doporučení při přípravě a vkládání textů:

  1. Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-7987.html
  2. Problémy při vkládání textů řešte primárně s Poradnou zřízenou k tomuto účelu ÚVT: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=porad2querypublic&action=run&apl=sis&tema=odevzdani_zav_prac
  3. Všechna písma v dokumentu použitá musejí mít licenci umožňující jejich export do PDF (ve Windows lze ověřit v Průzkumníku ve složce C:\Windows\Fonts, v podrobném zobrazení ve sloupci Možnost vložení písma nesmí být uvedeno „Omezená licence“). Tento problém se týká především neobvyklých řezů písma, historických písem, písem pro nelatinkové abecedy včetně písem fonetických.
  4. Doporučujeme nepoužívat průhlednost či stínování grafických prvků.
  5. Doporučujeme nepoužívat méně obvyklé odrážky typu čtverečku.
  6. Pokud si přejete zkontrolovat validitu souborů, aniž byste je museli nahrávat do SIS, a zároveň vás zajímají konkrétní chyby, které SIS při kontrole nezobrazuje, můžete pro menší soubory využít online validátor Národního archivu https://digi.nacr.cz/validatorPDF/, pro větší soubory si můžete stáhnout a nainstalovat validační software VeraPdf http://downloads.verapdf.org/dev/verapdf-installer.zip.
  7. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit ani s Poradnou ÚVT, obraťte se na koordinátora odevzdávání závěrečných prací za FF (ondrej.tichy@ff.cuni.cz)
Úvod > Nástěnka > Změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS