Smlouvy na praxi – změna tajemníka FF UK

Upozorňujeme na změnu ve funkci tajemníka FF UK – od 12. 5. 2017 nahradila Ing. Filipa Malého ve funkci tajemníka Ing. Michaela Šolcová.

V souladu s touto změnou je třeba opravit i titulní stranu smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta !! Vzor smlouvy, který je ke stažení na webu katedry je již opraven.

 

Úvod > Nástěnka > Smlouvy na praxi – změna tajemníka FF UK