Konzultační hodiny ve zkouškovém období – do 30. 6. (LS 2017)

BURDA Patrik, Mgr.       po předchozí domluvě       patrik.burda@post.cz

DRAGOMIRECKÁ Eva, PhDr., Ph.D.      po předchozí domluvě       eva.dragomirecka@ff.cuni.cz

HAVRÁNKOVÁ Olga, PhDr.   13. 6. a 20. 6. (čas konzultace je nutno dohodnout předem)    olina.havrankova@seznam.cz

HARTOŠOVÁ Tereza, Mgr.       po předchozí domluvě       t.hartosova@gmail.com

HULMÁKOVÁ Jana, JUDr., Ph.D.       po předchozí domluvě       jana.hulmakova@ff.cuni.cz

KODYMOVÁ Pavla, PhDr., Ph.D.       po předchozí domluvě       pavla.kodymova@ff.cuni.cz

MATOUŠEK Oldřich, doc. PhDr.       po předchozí domluvě       oldrich.matousek@ff.cuni.cz

MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr.       po předchozí domluvě       tel.: 737 247 526

PAZLAROVÁ Hana, PhDr., Ph.D.       25. 5. 15:00 – 16:00 / 8. 6.   9:30 – 10:30 / 28. 6. 16:00 – 17:00 hana.pazlarova@ff.cuni.cz

PĚČ ONDŘEJ, MUDr., Ph.D.       po předchozí domluvě       eset.pec@volny.cz

PROBSTOVÁ Václava, PhDr., CSc.       po předchozí domluvě       probstova@volny.cz

ŘÍČAN Pavel, Mgr.       po předchozí domluvě       rican@cmhcd.cz

ŠÁMALOVÁ Kateřina, PhDr., Ph.D.       po předchozí domluvě       katerina.samalova@ff.cuni.cz

ŠPEJRA Michal, Mgr.       po předchozí domluvě       tel.: 737 247 528

ŠŤASTNÁ Jaroslava, PhDr., Ph.D.       po předchozí domluvě       jaroslava.stastna@ff.cuni.cz

TOMEŠ Igor, prof. JUDr., CSc.       po předchozí domluvě       tomes@volny.cz

VÁLKOVÁ Helena, prof. JUDr., CSc.       po předchozí domluvě       hvalkova@grbox.cz

VEČERKA Kazimír, PhDr., CSc.       po předchozí domluvě       KVecerka@iksp.justice.cz

VÍŠEK Petr, Ing.       po předchozí domluvě       pevisek@seznam.cz

VODÁČKOVÁ Daniela, PhDr.       po předchozí domluvě       daniela.vodackova@gmail.com

VOJTÍŠEK, Petr, PhDr.       po předchozí domluvě       info@vojtisekpetr.cz

 

Úvod > Nástěnka > Konzultační hodiny ve zkouškovém období – do 30. 6. (LS 2017)