Státní závěrečné zkoušky magisterské – září 2017

Termíny státní zkoušky: 7. 9. 2017 – ústní, 13. 9. 2017 – obhajoby

Termín pro přihlášení ke státní zkoušce: do 13. 7. 2017

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 23. 8. 2017

Ke státní zkoušce se studenti hlásí elektronicky prostřednictvím SIS (s výjimkou studentů s přerušeným studiem).

Termín odevzdání tištěného exempláře diplomové práce (2 ks, jeden obdrží student po obhajobě zpět): do 8. 8. 2017

Ke stejnému datu, tj. 8. 8. 2017, musí být práce rovněž vložena v SISu.

Bakalářské práce můžete odevzdat buď přímo v sekretariátě katedry v úředních hodinách, zaslat poštou nebo zanechat v recepci v obálce s označením: KSOCP – pí Myšková (recepce je otevřena 24 hodin denně). Do jednoho výtisku vložte lístek s Vaším telefonním číslem.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky magisterské – září 2017