Časopis FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE

odborný recenzovaný časopis katedry sociální práce Filozofické fakulty UK,

 představuje fórum pro mezinárodní diskusi o důležitých otázkách sociální práce a poskytuje příležitost pro vyjádření nových myšlenek a návrhů, které se týkají struktury a obsahu profese, vzdělávání a rozvoje praxe

Víte, že i aktuální čísla Fóra sociální práce si můžete stáhnout zcela zdarma? Stačí kliknout zde: http://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/

Chcete s námi spolupracovat? Můžete se stát externím členem redakční rady a podílet se na vzniku časopisu.

Základna externích členů redakční rady je záměrně velmi široká, aby mohla reagovat na široký záběr témat nabízených článků.

Členství v redakční radě je čestnou funkcí. Od externích členů redakční rady se vyžaduje symbolická aktivita (např. zpracování recenzního posudku).

Chcete bezplatně publikovat?

Úvod > Nástěnka > Časopis FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE