Nabídka pracovních pozic na MPSV

Pracovníka/nici pro analýzy, rizika a hodnotící nástroje, který by měl na starosti jednu celou klíčovou aktivitu. Zabýval by se zejména sběrem podkladů a informací, společně s kolegy přípravou analýz potřebných pro další práci na projektu a zároveň by koordinoval a sám se zapojit do analýzy rizik deinstitucionalizace na národní úrovni a hodnocení dle znaků a vodítek deinstitucionalizace – také na národní úrovni. Je to práce na celý úvazek.

Metodický/ká garant/ka na 0,5 úvazku. Ten by byl v kontaktu s některými kraji a obcemi, aktivně by jim nabízel podporu z našeho projektu, dělal hodnocení dle znaků a vodítek deinstitucionalizace na kraji nebo obci, zprostředkovával konzultace atd. Také by se zapojoval odborně i do dalších aktivit.

Hlavní řešitel/ka projektu – takový člověk tým vede tak, aby se zadařili cíle, které jsem si stanovili, propojuje a hlídá realizaci jednotlivých aktivit, nastavuje zahraniční spolupráci a samozřejmě se také zapojuje aktivně do realizace jednotlivých aktivit (účastí na analýze rizik, příprava kulatých stolů a pracovních skupin apod.). Tady je zapotřebí už nějaká zkušenost s projekty (nejlépe financovanými z fondů EU).

Bližší informace Vám poskytne Ivana Příhonská buď telefonicky (775779380) nebo e-mailem (Ivana.prihonska@mpsv.cz).

 

Úvod > Akce a Nabídky práce > Nabídka pracovních pozic na MPSV