Barevný svět dětí – diskusní seminář „Jak fungují opatrovnické soudy u nás a ve světě?“

Zájemci o diskusi a témata týkající se současné české rodiny,
 
září se blíží, a tak bych Vás ráda srdečně pozvala jménem projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ na otevřený diskusní seminář z cyklu „Ochrana dětí u nás a ve světě“.
 
DS na téma „Jak fungují opatrovnické soudy u nás a ve světě?“ se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 od 18:00 do 20:00. Seminář se bude konat na naší adrese. 
Budeme velice rádi, pokud budete jakkoliv sdílet pozvánku mezi své studenty!
 
Můžete se těšit na diskusi s těmito hlavními hosty: Markéta Nováková (Cochem.cz), Terezie Pemová (Hyperka.eu), Martin Beneš (Okresní soud v Mostě). Naši hosté jsou odborníci na dané téma z mnoha oblastí. 
 
Markéta Nováková přijde diskutovat za Cochem.cz, z.s., jenž je spolkem, který vznikl za účelem prosadit zavedení Cochemské praxe v ČR. Jejich nejdůležitějším posláním je uvést tuto praxi ve všeobecnou známost tak, aby si lidé uvědomili, že existuje efektivní a ověřený způsob vedení opatrovnického řízení, které je ku prospěchu všech zúčastněných, potažmo i celé společnosti. Tento způsob funguje například v Německu více než 20 let.
Mgr. Terezie Pemová vystudovala obor sociální práce na FF UK. Zabývá se problematikou ADHD v dětství i dospělosti a také poradenstvím. Vede kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a další pracovníky pomáhajících profesíJe autorkou projektu HYPERKA, ve kterém působí jako vedoucí programů a současně jako metodička. Tento program zahrnuje: diagnostickou a poradenskou péči o hyperaktivní děti a jejich rodiče, poradenství koučing dospělým s ADHD, vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách, aj.
Mgr. Martin Beneš  je soudce a předseda okresního soudu v Mostě. Od podzimu se společně se svým týmem pokouší prosadit nové metody práce v opatrovnickém řízení, které je plné negativních emocí a dosavadní systém selhává. Mgr. Beneš poznamenal: „Je to změna pohledu na celé opatrovnické řízení a na roli soudů. Věříme, že to bude ku prospěchu dětí, které jsou účastníky řízení, a i ku prospěchu justičního systému,“. Mgr. Beneš se sám dobrovolně stal opatrovnickým soudcem, aby Cochemský model vyzkoušel. Podle odborníků taková osobní iniciativa není běžná, protože post opatrovnického soudce právníky příliš neláká. 
 
Poprvé Vás přivítá a provede celým seminářem i diskusí naše nová moderátorka, slečna Lucie Stanková.
Na seminář, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost, se můžete registrovat pomocí e-mailu na asistent@barevnysvetdeti.cz, nejpozději do 20. 9. 2017. Počet míst je omezen. 
Vstupné je dobrovolné. Účastníkům může být na přání vystaven certifikát o absolvování.
 
Událost na diskusní seminář naleznete také na našem Facebooku:  
Úvod > Nástěnka > Barevný svět dětí – diskusní seminář „Jak fungují opatrovnické soudy u nás a ve světě?“