Státní závěrečné zkoušky bakalářské – leden 2018

Termíny státní zkoušky: 29. 1. 2018 – ústní, 30. 1. 2018 – obhajoby

Termín přihlášení ke státní zkoušce: do 15. 12. 2017

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 17. 1. 2018

Ke státní zkoušce se studenti hlásí elektronicky prostřednictvím SIS (s výjimkou studentů s přerušeným studiem).

Termín odevzdání tištěné bakalářské práce (2 ks, podle nových Pravidel nemusí být již vázáno v tvrdých deskách, stačí např. kroužková vazba): do 21. 12. 2017

Ke stejnému datu, tj. 21. 12. 2017, musí být práce rovněž vložena v SISu.

Bakalářské práce můžete odevzdat buď přímo v sekretariátu katedry v úředních  hodinách, zaslat poštou nebo zanechat v recepci v obálce s označením: KSOCP – pí Myšková (recepce je otevřena 24 hodin denně).

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky bakalářské – leden 2018