Státní závěrečné zkoušky – odevzdání závěrečných prací k obhajobě – změna

Podle nových předpisů se závěrečné práce odevzdávají povinně pouze v elektronické formě v SIS.

Pro účely obhajoby se budou nově odevzdávat pouze 2 „pomocné výtisky“ obsahově plně shodné s elektronickou verzí práce. Tyto výtisky již nemusí být svázané pevnou vazbou, stačí např. vazba kroužková.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – odevzdání závěrečných prací k obhajobě – změna