Pozvánka na Diskuzní semináře 2018

Barevný svět dětí pořádá v rámci projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ řadu diskuzních seminářů s názvem „Témata rezonující dnešní společností“Harmonogram seminářů na celý rok 2018 naleznete zde: Diskusní semináře 2018_harmonogram

Semináře mají formát otevřených interaktivních setkání a soustředí se vždy na jedno téma z oblasti práv ohrožených dětí a mládeže nebo práce s ohroženou či náhradní rodinou. Cílem diskusních setkání je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti. Setkání probíhají formou diskuse a vždy se snaží na dané téma a problematiku nahlédnout z co nejvíce možných úhlů pohledu. To zajišťují profesionálové z praxe, vždy odborníci na dané téma, kteří jsou zváni jako hlavní hosté. Hlavní hosté pro tento seminář jsou aktuálně v jednání a budeme vás o jejich účasti konkrétně informovat v další pozvánce. Předem však již můžeme oznámit, že plánujeme přizvat zástupce z řad MPSV, občanských poraden a úředníky ze sociálních a pracovních úřadů.

Na seminář, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost, se můžete registrovat pomocí e-mailu na asistent@barevnysvetdeti.cz a na naší Facebook události: Diskuzní semináře 2018 – facebook.com

 

 

 

 

Úvod > Akce a Nabídky práce > Pozvánka na Diskuzní semináře 2018