Přihlášky ke studiu do akademického roku 2018/2019

Termíny pro podání přihlášek ke studiu na katedře sociální práce FF UK se blíží.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je třeba podat do 31. března 2018.

Přihlášky do dokorského studia (Ph.D.) podávejte do 30. dubna 2018.

 

Těšíme se na Vaši účast v přijímacím řízení.

 

Potřebné formuláře naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/uchazec/.

Úvod > Nástěnka > Přihlášky ke studiu do akademického roku 2018/2019