Písemné práce, BZK a SZZK

Okruhy zkušebních otázek BZK_zahájení studia 2009 – 2010

Okruhy zkušebních otázek SZZK_zahájení studia 2010 – 2011

 

NOVÉ otázky ke státnicím z předmětu Sociální politika a sociální správa (platné od května 2017):

BZK_Socialni politika a socialni sprava_otazky platné od kvetna 2017

SZZK_Socialni politika a socialni sprava_otazky platne od kvetna 2017

Požadavky na závěrečné práce

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí níže uvedenými dokumenty:

Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce

Manuál pro vkládání závěrečných prací do SIS

Informace k bakalářským a diplomovým pracím naleznete zde: Bakalářské a diplomové práce

Informace k disertační pracím naleznete zde: Disertační práce

Informace k rigorózním pracím naleznete zde: Rigorózní práce

Pokyny k prezentaci v PowerPointu pro obhajobu BP a DP:

BP_obhajoba_prezentace v powerpointu

DP_obhajoba_prezentace v powerpointu

Citační norma

Univerzita Karlova se řídí citační normou ČSN ISO 690.

Metodika tvorby citací
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 platné do 1. dubna 2011
Metody citování dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

K dispozici je také generátor citací, který naleznete zde: citace.com

Důležitá sdělení a postupy k SZZ

Úvod > Studium > Písemné práce, BZK a SZZK