Projekty

Probíhající projekty

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory (GA ČR 2016-2018)

Výzkumné úkoly řešené v rámci fakultního výzkumného záměru PROGRESS (proklik: http://hrc.ff.cuni.cz/progres/)

 

Ukončené projekty

Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti sankcí (GA ČR 2012-2015)

Right of Children in Alternative Care, from theory to practice: filling the gaps through peer research – národní koordinace za ČR (2010-2012)

Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva a Ohrožené rodiny v ČR – účinné strategie pomoci, úkoly řešené v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (2012-2016)

Úvod > Věda a výzkum > Projekty