Gratulujeme čerstvým absolventům bakalářského a magisterského studia a přejeme mnoho dalších úspěchů!

FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE

odborný recenzovaný časopis katedry sociální práce Filozofické fakulty UK

Více informací

Předání pamětní medaile prof. Tomešovi

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Více informací

Gratulujeme doc. PhDr. Oldřichu Matouškovi k významnému životnímu jubileu.

doc. PhDr. Oldřich Matoušek