Časopis Lifelong Learning

První letošní číslo časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, v němž bylo publikováno šest studií:

  • „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková),
  • Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová),
  • Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor),
  • Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz),
  • Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová),
  • Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

 

Celé číslo časopisu je ke stažení http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/27173-roc.-6-c.-1-2016

 

Úvod > Archiv stránek > Časopis Lifelong Learning