Státní závěrečné zkoušky bakalářské – červen 2018

Termíny státní zkoušky: 18. 6. 2018 – ústní, 19. 6. 2018 – obhajoby

Termín přihlášení ke státní zkoušce: do 9. 5. 2018

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 30. 5. 2018

Ke státní zkoušce se studenti hlásí elektronicky prostřednictvím SIS (s výjimkou studentů s přerušeným studiem).

Termín odevzdání tištěného exempláře bakalářské práce do 17. 5. 2018 (2 ks, které student po obhajobě obdrží zpět, nemusí být již vázáno v pevné vazbě, stačí např. kroužková vazba, znění BP však musí být totožné s vloženým textem v SIS)

Ke stejnému datu, tj. 17. 5. 2018, musí být práce rovněž vložena v SISu.

Bakalářské práce můžete odevzdat buď přímo v sekretariátu katedry v úředních hodinách, zaslat poštou nebo zanechat v recepci v obálce s označením: KSOCP – pí Myšková (recepce je otevřena 24 hodin denně). Do jednoho výtisku vložte lístek s Vaším telefonním číslem.

 

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky bakalářské – červen 2018