V pátek 23.3.2018 nás navždy opustil Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Odešel Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. – univerzitní profesor, nestor české porevoluční sociální politiky, sociální reformátor mezinárodního významu.
S bolestí v srdci a pocitem hluboké ztráty si Vám dovolujeme oznámit, že zemřel Igor Tomeš, interní člen naší katedry, který se v roce 1991 zasadil o vytvoření prvního porevolučního univerzitního pracoviště pro studium sociální práce v České republice (více informací zde).
S jeho osobou nás – jeho kolegy, studenty a odbornou veřejnost opouští neopakovatelný vzor odbornosti, tradičního univerzitního vědění a kultivovanosti, činorodosti, nezměrné životní síly a odhodlanosti, laskavého a lidského přístupu. To vše uměl svému okolí pan profesor v pravou chvíli a velkoryse dávkovat a pro nás, nutno přiznat, to byly klíčové momenty profesního, studijního a osobního růstu.
Naším úkolem je nyní to, k čemu nás – své žáky pan profesor po celou dobu svého života svědomitě vedl, a tím je systematické rozvíjení jeho odkazu a myšlenek. Jedině tak totiž udržíme jeho odkaz trvale živoucím…
Držte nám v tomto úsilí palce, Pane Profesore!

Úvod > Nástěnka > V pátek 23.3.2018 nás navždy opustil Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.