Státní závěrečné zkoušky bakalářské – únor 2020

Termíny státní zkoušky:  4. 2. 2020 – ústní, 5. 2. 2020 – obhajoby

Termín přihlášení ke státní zkoušce: do 13. 12. 2019

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 15. 1. 2020

Ke státní zkoušce se studenti hlásí elektronicky prostřednictvím SIS (s výjimkou studentů s přerušeným studiem)

Termín odevzdání tištěného exempláře bakalářské práce je do 6. 1. 2020 (2 ks, které student po obhajobě obdrží zpět, nemusí být již vázáno v pevné vazbě, stačí např. kroužková vazba, znění BP však musí být totožné s vloženým textem v SIS).

Ke stejnému datu, tj. 6. 1. 2020, musí být práce rovněž vložena v SISu.

Bakalářské práce můžete odevzdat buď přímo v sekretariátu katedry v úředních hodinách, zaslat poštou nebo zanechat v recepci v obálce s označením KSOCP – D. Myšková. Do jednoho výtisku vložte lístek s Vaším telefonním číslem.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky bakalářské – únor 2020