Rozvrh výuky – LS 2019/2020 – aktualizace k 6.2.2020

Byla provedena následující aktualizace rozvrhu ke dni 6.2.2020:

ASC51PV22 – Pokročilá náhradní rodinná péče – PVP (NMgr.) – změna času a učebny (již není v kolizi s ostatními PVP)

ASCK100133 – Introduction to Social Work .. + ASC51PV24 Social Work and Social Welfare …. – PVP (Bc. + NMgr.) – změna času a učebny (již není v kolizi s jinými PVP)

ASC51PV25 – Multidisciplinární spolupráce – PVP (NMgr.) – zrušen termín 9.4., doplněn nový termín 14.5.

ASC51PV27 – Školská sociální práce – PVP (NMgr.) – změna času a učebny (již není v kolizi s jinými PVP)

ASCK100143 – Dobrovolnictví v sociální práci – PVP (Bc.) – změna času a učebny (již není v kolizi s jinými PVP)

 

Rozvrh_LS 2019_2020_stav k 6.2.2020

Úvod > Nástěnka > Rozvrh výuky – LS 2019/2020 – aktualizace k 6.2.2020