Nabídka rekvalifikačního programu – Interkulturní pracovník

InBáze z. s. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na vzdělávací rekvalifikační program s názvem „Interkulturní pracovník“

Rozsah vzdělávacího programu činí 251 hodin, z čehož 50 hodin tvoří odborná praxe jak v organizacích poskytujících služby interkulturní práce, tak i ve smluvních mateřských, základních či středních školách. Jedná se o vůbec první rekvalifikační program směřující k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“ podle Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. 

Část programu se bude orientovat i na získání základních kompetenci v oblasti komunitního tlumočení a nácvik slovní zásoby včetně modelových situací. Tento modul proběhne v anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce. 

Maximální kapacita kurzu je 30 osob. 

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2 jehož je Filozofická fakulta partnerem, jmenovitě skrze Katedru sociální práce a Ústav translatologie. Podrobné informace o projektu naleznete zde: http://inbaze.cz/inkluze-interkulturne-2/ 

 Registrace je možná skrze odkaz uvedený v informačním letáku, nebo skrze tento odkaz: http://inbaze.cz/kurzy-pro-interkulturni-pracovniky/ 

 Uzávěrka registrací je 13. 3. 2020. 

 Informační leták ke stažení zde (proklik na dokument v příloze)

 Podrobné informace o programu a harmonogram ke stažení zde:

INTERKULTURNÍ_PRACOVNÍK_Informace_pro_účastníky_a_harmonogram_1.1

INTERKULTURNÍ_PRACOVNÍK_leták

_________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Inkluze Interkulturně 2, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458, je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní organizace InBáze, z. s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Úvod > Akce a Nabídky práce > Nabídka rekvalifikačního programu – Interkulturní pracovník