Zrušení úředních hodin sekretariátu a konzultačních hodin vyučujících

V souladu s pokynem děkana FF UK v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, se až do odvolání ruší úřední hodiny sekretariátu katedry a rovněž veškeré konzultační hodiny vyučujících.

Všichni vyučující a tajemnice katedry jsou k dispozici na e-mailu. V nezbytných případech lze domluvit e-mailem osobní setkání.

Děkujeme za pochopení.

Úvod > Nástěnka > Zrušení úředních hodin sekretariátu a konzultačních hodin vyučujících