Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020 v souvislosti s koronavirovou situací

Upozorňujeme, že bylo zveřejněno Opatření děkana č. 4/2020 Změna opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020, ve znění opatření děkana č. 13/2019. Znění naleznete v příloze nebo na webu FF UK. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti 17.4.2020.Tímto opatřením dochází k následujícím změnám:

letní semestr se prodlužuje do 22.5.2020
zkouškové období v LS: 25.5. – 31.7.2020
letní prázdniny: 1.8. – 31.8.2020
zkouškové období v LS – září: 1.9. – 18.9. 2020
splnění studijních povinností pro postoupení do dalšího ročníku: do 22.9.2020
zápis do dalšího ročníku: do 22.9.2020

termíny státních zkoušek vypsaných na červen 2020 (BZK 15. – 16.6., SZZK 18. – 19.6.) se nemění

termín pro podání přihlášky ke státní zkoušce v červnu a termín pro splnění studijních povinností před státní zkouškou se nemění

OD 4-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fin (2)

Úvod > Nástěnka > Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020 v souvislosti s koronavirovou situací