Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – leden 2021 – změna termínu konání státní závěrečné zkoušky

Vážení a milí studenti,

děkanátem FF UK byl stanoven nový termín pro konání magisterské státní závěrečné zkoušky, a to 29.1.2021.

O formě konání státní závěrečné zkoušky Vás budeme včas informovat. Je možné, že vše bude probíhat distanční formou, příp. hybridně (kombinace distanční a prezenční formy). Ústí část

a obhajoby DP proběhnou v jeden den. Tištěný pracovní výtisk DP se nebude odevzdávat.

 

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky – NMgr.:  29. 1. 2021

Termín obhajob diplomových prací: 29. 1. 2021

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 13. 1. 2021

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: 8. 12. 2020

Termín pro odevzdání diplomové práce do SIS: do 4. 1. 2021

 

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – leden 2021 – změna termínu konání státní závěrečné zkoušky