Státní závěrečné zkoušky – leden/únor 2021 – změna termínů konání

Vážení a milí studenti,

děkanátem FF UK byly stanoveny následující nové termíny pro konání státních závěrečných zkoušek:

NMgr. – 29. 1. 2021

Bc. – 9. 2. 2021

O formě konání státní závěrečné zkoušky Vás budeme včas informovat. Je možné, že vše bude probíhat distanční formou, příp. hybridně (kombinace distanční a prezenční formy). Ústí část

a obhajoby BP proběhnou v jeden den. Tištěný pracovní výtisk BP se nebude odevzdávat.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – leden/únor 2021 – změna termínů konání