Nepropásněte výběrové řízení na Erasmus+!

Vážené studentky, vážení studenti, 

v minulém týdnu týdnu byly pro studenty FF UK otevřené aktuální informace o programu Erasmus+. Více informací naleznete zde:

www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/

Máte příležitost se přihlásit do dvoukolového výběrového řízení pro studium na našich partnerských univerzitách v Coimbře, Kolíně nad Rýnem (reps. Munsteru), Košicích v akademickém roce 2021/22.  Můžete též žádat na jiné zahraniční univerzity, avšak přes katedry FF UK, které s nimi mají navázanou spolupráci. V tom případě žádáte přímo prostřednictvím koordinátora ERASMUS + příslušné katedry, mně zašlete kopii Vaší žádosti. 

 První kolo bude probíhat na naší Katedře sociální práce, druhé kolo proběhne na úrovni FF UK.  Ti z Vás, kteří mají o studium v zahraničí zájem, zašlete mi prosím motivační dopis s následujícím obsahem. Dopis napište v angličtině.

  • Jméno a příjmení studenta:
  • e-mailová adresa:
  • Ročník a stupeň studia:
  • Jméno zahraniční univerzity a její ERAMUS+ kód (naleznete na příslušných stránkách zahraničního oddělení FF UK):
  • Katedra, na které chcete na zahraniční univerzitě studovat:
  • Předměty, které chcete v zahraničí studovat (vyberte 4-5):
  • Semestr, kdy chcete do zahraničí vyjet (ZS nebo LS):
  • Vaše jazykové znalosti: napište jazyk a nejvyšší stupeň, který jste v rámci studia dosáhli, popř. uveďte současné studium:
  • Krátce zdůvodněte, proč máte o zahraniční studium zájem a co od něj očekáváte:

Váš dopis v podobě souboru uloženého ve tvaru: Vaše jméno.docx zašlete na adresu: jaroslava.stastna@ff.cuni.cz 

nejpozději do 17. března 2021. V předmětu mailu napište „Výběrové řízení ERASMUS“.

Těšíme se na Vaše dopisy.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., katedrová koordinátorka programu ERASMUS+

Úvod > Archiv stránek > Nepropásněte výběrové řízení na Erasmus+!