Profesiogramy v sociální práci

V rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR pod vedením Doc. Oldřicha Matouška z naší katedry a ve spolupráci s dalšími pracovišti z Olomouce a Brna byl vytvořen podrobný přehled naprosté většiny pracovních pozic, kam mohou jít studenti na praxi a kde mohou během studia nebo po studiu pracovat. Odkaz na něj je zde: https://socialniprace.cz/profesiogramy/

Úvod > Nástěnka > Profesiogramy v sociální práci