ZS 2021/2022 – volitelné předměty a povinně volitelné předměty – upozornění

Milí studenti,

upozorňujeme, že stejně jako v minulém semestru, máte možnost vybrat si předměty jako volitelné i z jiných kateder či ústavů na FF a UK, např. z katedry sociologie, psychologie, antropologie, pedagogiky, z Právnické fakulty aj.

Rovněž se nabízí případná možnost uznání úspěšně absolvovaného volitelného předmětu jako povinně volitelného. Výběr takového předmětu je ale třeba předem konzultovat s vedením katedry, které se bude k žádosti o jeho uznání vyjadřovat na podnět studijního oddělení fakulty.

Úvod > Nástěnka > ZS 2021/2022 – volitelné předměty a povinně volitelné předměty – upozornění