Podzimní výběrové řízení pro studium v zahraničí

Vážené studentky a studenti katedry Sociální práce,

během září máte možnost zúčastnit se doplňkového výběru na studium v zahraničí v letním semestru tohoto akademického roku. Aktuálně jsou ještě 2 volná místa na naší partnerské univerzitě v Kolíně nad Rýnem (kampus Munster), a 2 místa na univerzitě v Košicích.

Informace na:

katho – Catholic University of Applied Sciences of North Rhine – Westphalia (katho-nrw.de)

www.study-social-work.de

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (upjs.sk)

Katedra sociálnej práce | UPJŠ (upjs.sk)

Studijní místa v Coimbře byla již obsazena během jarního výběru.  Studium v Aalborgu zatím nemůžeme nabízet – předpokládáme, že tak bude možno učinit v dalším výběrovém kole v únoru 2022.

Studenti naší katedry mohou vyjíždět i na jiné univerzity, prostřednictvím těch kateder FF UK, které mají se zahraničními univerzitami navázané smlouvy ERASMUS+.  Informace si získávají student individuálně, používejte k tomu návodů uveřejněných na www Zahraničního oddělení FF UK. Pokud budete chtít vyjet přes smlouvu jiné katedry, je zapotřebí, aby Vás nominovala jak naše katedra, tak katedra, přes kterou budete chtít vyjet. Je možné, že obě katedry budou požadovat, abyste se zúčastnili jejich výběrových řízení. Dále je třeba domluvit se se zahraniční univerzitou, zda je v pořádku, že budete studovat jiný obor, než ten, přes který vyjíždíte.

První kolo bude výběru probíhat na naší Katedře sociální práce, druhé kolo proběhne na úrovni FF UK.  Ti z Vás, kteří mají o studium v zahraničí zájem, zašlete mi prosím motivační dopis s následujícím obsahem. Dopis napište v angličtině, popř. v jazyce, ve kterém chcete v zahraniční studovat.

  • Jméno a příjmení studenta:
  • e-mailová adresa:
  • Ročník a stupeň studia:
  • Jméno zahraniční univerzity:
  • Katedra, na které chcete na zahraniční univerzitě studovat:
  • Předměty, které chcete v zahraničí studovat (vyberte 3-5):
  • Vaše jazykové znalosti: napište jazyk a nejvyšší stupeň, který jste v rámci studia dosáhli, popř. uveďte současné studium, doložte transkriptem. Studenti by měli dosáhnout alespoň
  • Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)
  • Zdůvodněte, proč máte o zahraniční studium zájem a co od něj očekáváte (motivace:

Váš dopis v podobě souboru uloženého ve tvaru: Vaše jméno.docx zašlete na adresu: jaroslava.stastna@ff.cuni.cz  NEJPOZDĚJI do 28. září 2021. V předmětu mailu napište „Výběrové řízení ERASMUS“.

Těšíme se na Vaše dopisy.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., katedrová koordinátorka programu ERASMUS+

 

Úvod > Nástěnka > Podzimní výběrové řízení pro studium v zahraničí