Zápis předmětů pro ZS 2021 – 1. roč. Bc.

PVP_Bc._2021-2023

Milí studenti 1. ročníku Bc. studia sociální práce,

zítra, 22.9. ve 14:00 hodin vypukne zápis předmětů do SIS pro ZS 2021. Pro Vaši informaci přikládám odkaz na manuál pro zápis předmětů. Pro zápis povinných a povinně volitelných předmětů je třeba zvolit záložku Zápis – studijní plán. Pro zápis volitelných předmětů je třeba zvolit záložku Zápis – vlastní:

http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Z%C3%A1pis_p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF_a_rozvrhu

Vaše studium se bude řídit studijním plánem platným pro studium započaté od ak. r. 2019/2020. Jeho součástí je i doporučený studijní plán pro jednotlivé ročníky. Předměty můžete plnit v průběhu celého Vašeho studia. Je třeba však dát pozor, abyste na konci ročníku měli dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího roku studia. Také některé předměty mají nastavené prerekvizity, tj. zápis do předmětu může být podmíněn splněním jiného předmětu.

V rámci svého studia budete také muset splnit v rámci skupiny PVP1 (povinně volitelné předměty): Aktuální témata sociální práce jako profese vědního oboru předměty za 34 kreditů. Přehled povinně volitelných předmětů, které budou vypsány v rámci skupiny PVP1 naleznete v příloze. Vzhledem k tomu, že v 1. ročníku budete muset splnit poměrně hodně povinných předmětů,  není až tak nutné si v 1. ročníku zapisovat velký počet PVP. Na jejich splnění budete mít ještě 2. a 3. ročník.

V rámci povinných předmětů společného základu musíte v průběhu Vašeho studia splnit tyto předměty:

Úvod do filozofie, Cizí jazyk I úroveň B2 (A,N,F), Cizí jazyk II akademické čtení (A,N,F,R,Š,I) a Proseminář akademické práce. Může se stát, zvláště u cizích jazyků, že se Vám nepovede v 1. ročníku kurs zapsat. Nevadí, na splnění máte celou dobu studia (standardně 3 roky). Cizí jazyk však nedoporučujeme odkládat až do 3. ročníku.

Výuku cizích jazyků zajišťuje Jazykové centrum FF UK – www.jc.ff.cuni.cz, předměty Úvodu do filozofie zajišťuje Ústav filozofie a religionistiky – www.ufar.ff.cuni.cz.

Volitelné předměty si můžete vybírat napříč katedrami, ústavy a fakultami (např. psychologie, pedagogika, andragogika, právo apod.).

8.10.2021 je pro Vás vypsán povinný předmět Úvod do studia sociální práce (ASCK100128), kde se také rovněž můžete dozvědět informace ke studiu či se na cokoliv dotázat.

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu do předmětů kontaktujte sekretariát katedry – dana.myskova@ff.cuni.cz nebo telefonicky (10:00 – 13:00) 221 619 954.

 

 

Úvod > Nástěnka > Zápis předmětů pro ZS 2021 – 1. roč. Bc.