Státní závěrečné zkoušky – Bc. – leden/únor 2022

Vážení a milí studenti,

zimní bakalářské státní závěrečné zkoušky budou probíhat v závislosti na aktuální epidemické situaci, a to buď prezenčně nebo hybridně.

Předběžné byly pro státní závěrečné zkoušky katedrou stanoveny následující termíny. V případě změny formátu BZK na hybridní, může však dojít k jejich změně nařízením termínů ze strany Studijního oddělení FF UK. O této skutečnosti bychom Vás včas informovali.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky: pondělí 31. 1. 2022

Termín obhajob bakalářských prací: úterý 1. 2. 2022

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 19. 1. 2022

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 14. 12. 2022

Termín pro odevzdání bakalářské práce v elektronické podobě do SIS: do 5. 1. 2022 

Tištěný pracovní výtisk BP se nebude odevzdávat. Pokud by došlo ke změně, budeme Vás kontaktovat.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – Bc. – leden/únor 2022