Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – únor 2022

Vážení a milí studenti,

zimní magisterské státní závěrečné zkoušky budou probíhat v závislosti na aktuální epidemické situaci, a to buď prezenčně nebo hybridně.

Předběžné byly pro státní závěrečné zkoušky katedrou stanoveny následující termíny. V případě změny formátu SZZK na hybridní, může však dojít k jejich změně nařízením termínů ze strany Studijního oddělení FF UK. O této skutečnosti bychom Vás včas informovali.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky: středa 2. 2. 2022

Termín obhajob diplomových prací: čtvrtek 3. 2. 2022

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 12. 1. 2022

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 7. 12. 2022

Termín pro odevzdání diplomové práce v elektronické podobě do SIS: do 5. 1. 2022 

Tištěný pracovní výtisk DP se nebude odevzdávat. Pokud by došlo ke změně, budeme Vás kontaktovat.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – únor 2022