LS 2022 – novinky v PVP + organizace výuky

Informace o novinkách v PVP a organizaci výuky v LS 2021/2022:
V rámci nabídky povinně volitelných předmětů se otevírají zcela nové předměty:
pro Bc.:
ASCK100145 Právní praktikum pro sociální pracovníky
ASCK100146 Sociální práce v adiktologii
pro NMgr.:
ASC51PV36 Projektové stáže v NROS
ASC51PV38 Sociální práce v paliativní péči
ASC51PV39 Service-Learning
Dále jsou společně pro Bc. a NMgr. v nabídce PVP nové předměty v anglickém jazyce:
ASC51PV37 Children in Context of Criminal Justice (kombinace on-line výuky a výjezdu do zahraničí)
ASC51PV40 Burnout among social workers: Definitions, symptoms, causes and intervention (kombinace prezenční a on-line výuky)
PVP (pro Bc.) ASCK100133 Introduction to Social Work and Social Welfare bude v tomto LS 2022 zajišťován předmětem vyučovaným na ETF – RPZ02, čtvrtek 16:50 – 18:20, učebna E, ETF, Černá 9, P1.
Pokud si chcete tento předmět zapsat, učiňte tak na ETF a po jeho splnění si podejte žádost o uznání předmětu jako PVP ASCK100133. Žádost o uznání předmětu za vás může hromadně podat katedra, aby tuto žádost nemusel podávat každý student zvlášť. Jen je třeba včas kontaktovat katedru.
Povinné předměty (pro NMgr.) ASC51P221 Pokročilé metody výzkumu a ASC51P229 Terénní výzkum jsou v tomto LS výjimečně vyučovány souběžně. Z tohoto důvodu bude studentům zapsaným do obou předmětů zrušena prerekvizita (nutnost splnění Pokročilých metod výzkumu pro zápis do Terénního výzkumu).
Upozorňujeme, že stejně jako v minulém semestru, máte možnost vybrat si předměty jako volitelné i z jiných kateder či ústavů na FF a UK, např. z katedry sociologie, psychologie, antropologie, andragogiky, pedagogiky, z Právnické fakulty aj.
Rovněž se nabízí případná možnost uznání úspěšně absolvovaného volitelného předmětu jako povinně volitelného. Výběr takového předmětu je ale třeba předem konzultovat s vedením katedry, které se bude k žádosti o jeho uznání vyjadřovat na podnět studijního oddělení fakulty.
Úvod > Nástěnka > LS 2022 – novinky v PVP + organizace výuky