Studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+

Vážené studentky a studenti Katedry sociální práce,

V termínu od 15.února do 10. března 2022 máte možnost zúčastnit se naší katedře výběrového řízení na studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2022/23 (ZS, LS).

Naše katedra má navázanou spolupráci s: 

 1. University of Coimbra, Faculty od Psychology and Education Science, uc.pt/fpce
 2. the Catholic University of the Applied Sciences, Kolín nad Rýnem /Munster International Students at the Catholic University of the Applied Sciences: katho (katho-nrw.de)
 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (upjs.sk), Katedra sociálnej práce | UPJŠ (upjs.sk)

Studium v Aalborgu v následujícím roce nemůžeme nabídnout.

Studenti naší katedry mohou vyjíždět i na jiné univerzity prostřednictvím těch kateder FF UK, které mají se zahraničními univerzitami navázané smlouvy ERASMUS+.  Jejich seznam naleznete podle návodu umístěném na webových stránkách zahraničního oddělení, vit. proklik níže.  Pokud budete chtít vyjet přes smlouvu jiné katedry, je zapotřebí, aby Vás nominovala jak naše katedra, tak katedra, přes kterou budete chtít vyjet. Proto Vaše aplikační dokumenty zašlete na obě katedry. Je třeba domluvit se se zahraniční univerzitou, zda je v pořádku, že budete studovat jiný obor než ten, přes který vyjíždíte. Kontakt s touto univerzitou si každý student zabezpečuje individuálně.

Dále má UK má navázané celouniverzitní smlouvy s následujícími univerzitami, kam můžete rovněž aplikovat:

University of Regensburg, My university portal – Hochschule HIS (uni-regensburg.de),

University of Warsaw, University of Warsaw | Department of Applied Social Sciences and Resocialization – Academia.edu,

University of Copenhagen, Departments and centres – Faculty of Social Sciences – University of Copenhagen (ku.dk),

University of Utrecht, Master your future – Masters – Utrecht University (uu.nl),

Univerzita Bratislava, About the Faculty (uniba.sk)

Informace o procesu výběrového řízení si získávají studenti individuálně.  Používejte k tomu návodů uveřejněných na www Zahraničního oddělení FF UK. Na této stránce naleznete všechny potřebné pokyny a informace, včetně instruktážního videa:

Studijní pobyty Erasmus+ | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

První kolo výběru bude probíhat na naší Katedře sociální práce, druhé kolo proběhne na úrovni FF UK.  Ti z Vás, kteří mají o studium v zahraničí zájem, zašlete mi prosím níže uvedené dokumenty.

 • Stručný životopis v českém jazyce s následujícími informacemi:

Jméno a příjmení studenta, datum narození, e-mailová adresa. Ročník a stupeň studia.  Průběh vzdělávání a popř. zaměstnání, ostatní informace, které pokládáte za relevantní.

 • Motivační dopis v jazyce, ve kterém chcete v zahraničí studovat. Zdůvodněte, proč máte o zahraniční studium zájem a co od něj očekáváte.
 • Jméno zahraniční univerzity, na kterou aplikujete, kód smlouvy ERASMUS+ (ten naleznete v seznamu smluv ERASMUS+ na příslušné webové aplikaci zahraničního oddělení FF UK)
 • Katedra, na které chcete na zahraniční univerzitě studovat:
 • Semestr, ve kterém chcete studovat (věnujte pozornost informaci, zda univerzita nabízí vámi vybrané předměty každý semestr, nebo jen v omezeném rozsahu)
 • Předměty, které chcete v zahraničí studovat – vyberte 4-5 z nabídky zahraniční univerzity, které budou vyučovány v jazyce vašeho studia. Ne všechny univerzity nabízejí obor sociální práce, ale mohou nabízet kurzy relevantní pro obor sociální práce.
 • Doklad o jazykové způsobilosti: uveďte současné studium, doložte transkriptem. Studenti by měli dosáhnout alespoň B2.
 • Výpis studijních výsledků(Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Vaše dokumenty (4)  zašlete na adresu: jaroslava.stastna@ff.cuni.cz nejpozději do čtvrtka 10.března 2022. V předmětu mailu napište „Výběrové řízení ERASMUS“.

Těšíme se na Vaše dopisy.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., katedrová koordinátorka programu ERASMUS+

 

Úvod > Nástěnka > Studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+