LS 2022 – PVP – volná kapacita ve zcela novém předmětu pro NMgr. Service-Learning/Učení službou, ASC51PV39

Šest různých organizací, poskytující své služby různým klientům sociální práce (děti, senioři, lidé s duševním onemocněním nebo se závislostí) si připravilo zajímavé nabídky pro studenty sociální práce. Seznam organizací bude upřesněn do 15.2.

Všechny nabídky jsou připraveny exkluzivně pro tento kurz. Umožňují odzkoušet jinou formu spolupráce mezi katedrou a praxí. Vytvářejí prostor pro inovace, kreativitu, občanskou angažovanost a společnou tvorbu poznání.

Chcete si vyzkoušet práci v malých týmech v úzké spolupráci s odborníky z praxe a jejich klienty? V rámci pouhých dvou měsíců naplánujete a zrealizuje konkrétní aktivity, kterými přispějete mimo jiné i ke zvýšením povědomí veřejnosti o profesi sociální práce.

Hledáme 15 iniciativních a angažovaných studentů navazujícího magisterského studia sociální práce pro tento unikátní pilotní kurz!

Úvod > Nástěnka > LS 2022 – PVP – volná kapacita ve zcela novém předmětu pro NMgr. Service-Learning/Učení službou, ASC51PV39