Smlouvy o spolupráci při uskutečňování odborné studentské praxe – změna od 1.5.2022

Ode dne 1. 5. 2022 nebude možné podepisovat smlouvy, na nichž bude uvedeno jako zástupce FF UK jméno paní tajemnice MUDr. Martina Novotná. Pí tajemnice končí ve své funkci k 30.4.2022.  Z tohoto důvodu byly na web katedry – Ke stažení – vloženy nové opravené vzory smluv, kde je jako zástupce FF UK uvedena Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka fakulty.

Rozjednané smlouvy, které je možné uzavřít s datem do 30. 4. 2022, bude ve výjimečných případech paní tajemnice do 30. 6. 2022 ještě podepisovat.

Úvod > Nástěnka > Smlouvy o spolupráci při uskutečňování odborné studentské praxe – změna od 1.5.2022