SZZK – státní závěrečné zkoušky NMgr. – září 2022

Předběžné byly katedrou pro státní závěrečné zkoušky v září stanoveny následující termíny.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky: čtvrtek 8. 9. 2022

Termín obhajob diplomových prací: středa 7. 9. 2022

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 18. 8. 2022

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 12. 7. 2022

Termín pro odevzdání diplomové práce v elektronické podobě do SIS: do 8. 8. 2022

Termín pro odevzdání 1 tištěného výtisku DP (stačí pracovní výtisk, např. kroužková vazba): do 11. 8. 2022

Úvod > Nástěnka > SZZK – státní závěrečné zkoušky NMgr. – září 2022