ZS 2022/2023 – přehled povinně volitelných předmětů

Informace o PVP vyučovaných v ZS 2022/2023:
V rámci nabídky povinně volitelných předmětů se v ZS 2022/2023 otevírají následující předměty:
pro Bc.:
ASCK100131 Náhradní rodinná péče – H. Pazlarová – 4 kredity
ASCK100134 Sociální práce v trestní justici – A. Matoušková/M. Špejra – 4 kredity
ASCK100138 Úvod do sociální gerontologie – K. Sedlárová – 4 kredity
ASCK100139 Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním – O. Pěč/H. Talandová – 4 kredity
ASCK100140 Psychohygiena v kontextu sociální práce – P. Kodymová – 4 kredity
ASCK100141 Úvod do mediace – H. Pazlarová – 3 kredity
ASCK100143 Dobrovolnictví v sociální práci – T. Matulayová – 4 kredity
ASCK51PV41 Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky – P. Skuhrová/K. Schreilová – 3 kredity (společný PVP s NMgr.)
ASC51PV42 Sociální práce s migranty a uprchlíky – M. Bejček – 3 kredity (společný PVP s NMgr.)
pro NMgr.:
ASC51PV12 Řízení regionální sociální politiky – A. Hynková – 4 kredity
ASC51PV13 Sociologické praktikum pro SP – J. Šťastná – 3 kredity
ASC51PV16 Úvod do supervize – T. Matulayová – 3 kredity
ASC51PV17 Základy projektového managementu – P. Vojtíšek – 4 kredity
ASC51PV18 Teorie sociálního práva – K. Koldinská/J. Tomšej – 4 kredity
ASC51PV19 Diskriminace a právo na rovné zacházení – K. Koldinská/J. Tomšej – 4 kredity
ASC51PV43 Politiky a strategie slaďování práce a osobního života – L. Formánková – 4 kredity
ASCK51PV41 Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky – P. Skuhrová/K. Schreilová – 3 kredity (společný PVP s Bc.)
ASC51PV42 Sociální práce s migranty a uprchlíky – M. Bejček – 3 kredity (společný PVP s Bc.)
Upozorňujeme, že stejně jako v minulém semestru, máte možnost vybrat si předměty jako volitelné i z jiných kateder či ústavů na FF a UK, např. z katedry sociologie, psychologie, antropologie, andragogiky, pedagogiky, z Právnické fakulty aj.
Rovněž se nabízí případná možnost uznání úspěšně absolvovaného volitelného předmětu jako povinně volitelného. Výběr takového předmětu je ale třeba předem konzultovat s vedením katedry, které se bude k žádosti o jeho uznání vyjadřovat na podnět studijního oddělení fakulty.
Úvod > Nástěnka > ZS 2022/2023 – přehled povinně volitelných předmětů