Omezení provozu v budově Na Příkopě 29 v termínu 23.12.2022 – 12.2.2023 – výuka a úřední hodiny sekretariátu katedry

Z energetických důvodů bude od 23. prosince 2022 do 12. února 2023 omezen provoz budovy České spořitelny Na Příkopě 29. Prostory budou i nadále přístupné, ale budova bude pouze tepelně temperována, a proto v ní bude chladno. Zaměstnanci mohou na kratší dobu docházet, aby si vyřídili administrativu, avšak není možné setrvávat v kancelářích po celou pracovní dobu z důvodu chladu.
Aktivity, včetně státních zkoušek i běžného zkoušení, budou přesunuty do ostatních budov FF UK. Obdobně zde nebude možné organizovat jakékoli akce pro studenty.
Vzhledem k tomuto omezení, nebude možná v prostorách budovy Na Příkopě 29 v týdnu od 2.1. do 6.1.2023 prezenční výuka. Ta bude převedena do on-line formátu, výjimečně zůstane v prezenční podobě a uskuteční se v jiných prostorách FF UK. Věnujte tedy, prosím, pozornost sdělení vyučujících k formátu lednové výuky.
Toto omezení se týká pouze výuky v budově Na Příkopě 29. Výuka, která bude probíhat v jiných budovách, tj. Celetná 13 a 20, Hybernská 3 a nám. J. Palacha 2 zůstává v prvním lednovém týdnu beze změny.
Vzhledem k tomuto omezení, budou přizpůsobeny i úřední hodiny sekretariátu katedry:
úterý    10:00 – 11:30
čtvrtek 10:00 – 11:30
V jiné dny případně po předchozí domluvě e-mailem – dana.myskova@ff.cuni.cz.
Úvod > Nástěnka > Omezení provozu v budově Na Příkopě 29 v termínu 23.12.2022 – 12.2.2023 – výuka a úřední hodiny sekretariátu katedry