Státní závěrečné zkoušky – únor 2023 – upřesnění termínů

Vzhledem k nízkému počtu studentů přihlášených ke státní závěrečné zkoušce v únoru 2023, přistoupila katedra k následujícímu sloučení termínů státní závěrečné zkoušky:

7.2.2023 (úterý) – obhajoba BP a DP

8.2.2023 (středa) – ústní část BZK a SZZK

Vzhledem k omezení provozu v budově Na Příkopě 29, budou státní závěrečné zkoušky probíhat na hlavní budově FF UK, nám. J. Palacha 2. Vše bude upřesněno v pozvánce na státní zkoušku.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – únor 2023 – upřesnění termínů