Kdo je členem spolku?

Členů spolku je již 187, což je počet nemalý. Pro zajímavost přikládáme dva přehledové grafy, které znázorňují, jaké ročníky jsou ve spolku zastoupeny a v jakém sektoru (soukromém či veřejném) členové spolku pracují.

                       

Úvod > Kdo je členem spolku?