Studentský spolek Sirka

Studentský spolek Sirka, z. s. byl založen v roce 2022 studenty Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Spolek usiluje především o propojování studentů, absolventů a praktiků sociální práce a jiných pomáhajících oborů a profesí.

Ve svých řadách proto rádi přivítáme nejen studenty sociální práce a sociální pracovníky, ale také sociální a speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách aj.

CÍLE SPOLKU

 • propojování studentů, absolventů a praktiků sociální práce a jiných pomáhajících oborů a profesí;
 • specifická podpora studentů Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (adaptační den, akce);
 • přiblížení sociální práci veřejnosti;
 • osvěta o tématech pomáhajících profesí, cílových skupinách, psychohygieně;
 • organizace podpůrných a rekreačních akcí pro členy spolku i širší veřejnost za účelem prevence syndromu vyhoření a zlepšení duševní pohody;
 • spolupráce s dalšími organizacemi a spolky za účelem vytváření společných aktivit.

SOUČASNÉ AKTIVITY SPOLKU

 • organizace neformálních setkání studentů, absolventů a praktiků sociální práce a jiných pomáhajících oborů a profesí;
 • organizace adaptačních dnů pro nově příchozí prváky na Katedru sociální práce FF UK;
 • podpora při organizaci a zajištění osvětových a aktivistických akcí blízkých tématům spolku;
 • vedení podcastu „Sirka On Air“;
 • aktivity na sociálních sítích Instagram, Facebook a TikTok;
 • další akce dle iniciativy členů a aktuálních potřeb.

VÍCE INFORMACÍ O ČLENSTVÍ VE SPOLKU ZDE

VÍCE INFORMACÍ O PROBĚHLÝCH AKCÍCH ZDE

KONTAKTY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

E-mail: spoleksirka@ff.cuni.cz

Instagram: spoleksirka

Facebook: spoleksirka

Podcast: Sirka on Air

TikTok: @spoleksirka

Úvod > Studentský spolek Sirka