Proběhlé akce

PRAVIDELNÉ AKCE

Spolek Sirka pořádá pravidelné akce pro své členy a veřejnost. Akce se periodicky opakují a stávají se pro spolek tradičními setkáními.

 • Adaptační den pro studenty prvních ročníků na Katedře sociální práce FF UK
  • Adaptační den probíhá ještě před zápisem předmětů v SIS a seznamuje nově příchozí studenty s informacemi o studiu, kampusem, studijním informačním systémem a dalšími důležitými záležitostmi spojenými se studijní i nestudijní agendou.
  • Na adaptačním dni je rovněž vytvořen bezpečný prostor pro sdílení dotazů, obav, ale také pro seznámení se s budoucími spolužáky a spolužačkami.
 • Oficiální členská schůze spolku Sirka („Svépomocná skupina“)
  • Každé druhé pondělí v měsíci se koná Oficiální členská schůze spolku Sirka, na které jsou vítáni nejen členové, ale i podporovatelé spolku nebo zájemci o členství.
  • Akce nese název „Svépomocná skupina“, nicméně důrazně upozorňujeme, že se nejedná o žádný typ psychologické pomoci.
  • Na této schůzi probíhá přijímání nových členů, představování nových možností realizace ve spolku a neformální posezení.
 • Vánoční večírek Katedry sociální práce
  • V předvánočním čase je organizován Vánoční večírek pro studenty, absolventy a vyučující na Katedře sociální práce FF UK.
  • Večírek je organizován v neformálním duchu. Těšit se můžete například na PubQuiz, občerstvení a vánoční náladu.

DALŠÍ ZREALIZOVANÉ AKCE (ORGANIZACE NEBO SPOLUORGANIZACE)

 • Promítání dokumentu Krajina v tísni (2022)
 • První členská schůze spolku Sirka (2022)
 • Trans lidé a sociální služby (2023)
 • Divadlo jako každodenní jóga (2023)
 • Neformální setkání studentů a vyučujících Katedry sociální práce FF UK (2023)
 • Adaptační den (2022, 2023)
 • Vánoční večírek Katedry sociální práce (2023)
Úvod > Studentský spolek Sirka > Proběhlé akce