Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta – upozornění

Upozorňujeme studenty, že smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta musí být předloženy k podpisu v dostatečném časovém předstihu před započetím samotné praxe. Nejlépe již podepsané hostitelskou institucí, včetně schváleného obsahu praxe.

Smlouvy předložené k podpisu až po absolvování praxe nelze katedrou a FF podepsat!!

Výjimky lze konzultovat s příslušným supervizorem Vaší praxe na katedře sociální práce.

Úvod > Nástěnka > Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta – upozornění