Rozvrh, harmonogram a studijní plány

Rozvrh hodin na akademický rok 2018/2019

Rozvrh můžete také najít na portálu http://rozvrhy.ff.cuni.cz.

Rozvrh hodin pro bakalářské studium a pro navazující magisterské studium Sociální práce najdete ke stažení zde:
Rozvrh_ZS 2019_2020_plachta_stav k 26.9.2019

Povinně volitelné předměty Bc. – rozpis výuky 2019 – 2021
PVP_Bc._rozpis vyuky 2019 – 2021

Povinně volitelné předměty NMgr. – rozpis výuky 2019 – 2021
PVP_NMgr._rozpis vyuky 2019 – 2021

Harmonogram akademického roku 2016/2017 a 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2017/2018 (Opatření děkana č. 10/2017) obsahuje důležité termíny týkající se studia na Filozofické fakultě. Jedná se například o termín výuky v ZS a v LS, termíny zkouškového období v ZS a v LS, termíny zápisu do IS, termíny SZZ a další.
Harmonogram AR 2019-20

Studijní plány

Studijní plán obsahuje povinné oborové předměty, jejich kód SIS, kreditové ohodnocení těchto předmětů, počet vyučovaných hodin, způsob atestace a případné prerekvizity (předmět, který musí být splněn před zapsáním jiného předmětu).

Uveřejněné studijní plány jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou a odpovídají kontrolám v SIS.

Bakalářské studium

Studijní plán bakalářského studia obsahuje i doporučený studijní plán.

Studijní plán najdete ke stažení zde:
Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2009-2016
Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2017

Magisterské studium

Studijní plán navazujícího magisterského studia obsahuje povinně volitelné předměty, které spočívají ve volbě mezi jedním z pěti modulů, tedy volba čtvrtého předmětu, ze kterého student absolvuje státní závěrečnou zkoušku.
Při volbě státnicového modulu by měl mít student na paměti, aby jím zvolený modul korespondoval i s výběrem tématu diplomové práce a absolvované praxe.

Studijní plán najdete ke stažení zde:
Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2010-2016
Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2017

Úvod > Studium > Rozvrh, harmonogram a studijní plány