Rozvrh, harmonogram a studijní plány

Rozvrh hodin na akademický rok 2021/2022

Rozvrh můžete také najít na portálu http://rozvrhy.ff.cuni.cz.

Rozvrh hodin pro bakalářské studium a pro navazující magisterské studium Sociální práce najdete ke stažení zde:
Rozvrh_ZS 2021_2022_KSOCP_stav k 22.9.2021

Povinně volitelné předměty Bc. – rozpis výuky 2021 – 2023

PVP_Bc._2021-2023

Povinně volitelné předměty NMgr. – rozpis výuky 2021 – 2023

PVP_NMgr._2021-2023

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/22 obsahuje důležité termíny týkající se studia na Filozofické fakultě. Jedná se například o termín výuky v ZS a v LS, termíny zkouškového období v ZS a v LS, termíny zápisu do IS, termíny SZZ a další.
Harmonogram-AR-2021-2022

Studijní plány

Studijní plán obsahuje povinné oborové předměty, jejich kód SIS, kreditové ohodnocení těchto předmětů, počet vyučovaných hodin, způsob atestace a případné prerekvizity (předmět, který musí být splněn před zapsáním jiného předmětu).

Uveřejněné studijní plány jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou a odpovídají kontrolám v SIS.

Bakalářské studium

Studijní plán bakalářského studia obsahuje i doporučený studijní plán.

Studijní plány najdete ke stažení zde:

Studijni plan Bc_SOCP_rok zahajeni 2019_2020

Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2017

Magisterské studium

Studijní plán navazujícího magisterského studia obsahuje povinně volitelné předměty, které spočívají ve volbě mezi jedním z pěti modulů, tedy volba čtvrtého předmětu, ze kterého student absolvuje státní závěrečnou zkoušku.
Při volbě státnicového modulu by měl mít student na paměti, aby jím zvolený modul korespondoval i s výběrem tématu diplomové práce a absolvované praxe.

Studijní plány najdete ke stažení zde:

Studijni plan NMgr._SOCP_rok zahajeni 2019_2020

Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2017

Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2010_2016

Úvod > Studium > Rozvrh, harmonogram a studijní plány